อัมรา Amara

อัมรา Amara

พยาบาล

เกิดที่ประเทค์ไทย

อาศัยอยู่ที่ประเทศสวิสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

ทำงานที่คลีนิคจักษุแพทย์

เป็นสนาชิกสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ค

หมอเที่ยง Christian

หมอเที่ยง Christian

จักษุแพทย์

เกิดที่ประเทค์สวิส

เจ้าของคลีนิคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ทำงานที่คลีนิค

 เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ Aigle

+41 24 466 75 15

Cabinet médical

Dr Christian Favre

Ophtalmologue FMH

Rue Margencel 21

1860 Aigle

Switzerland

contact-isaan@isaan-swiss.com

Bénévolat médical dans le Nord-Est de la Thaïlande Isaan

จิตอาสา

แพทย์อาสา

Bénévolat médical dans le Nord-Est de la Thaïlande Isaan

ตรวจคัดกรองตาเด็ก

ตรวจคัดกรองโรคตาในเด็กอายุระหว่าง6ถึง10

 

Bénévolat médical dans le Nord-Est de la Thaïlande Isaan

ปล๊อก

อื่นๆเกี่ยวกับอีสานและสวิส